Siste nyheter:

Simoveo og Oppover samarbeider om Salg og forhandlingskurs

I dette kurset tar vi for oss salg og forhandling som en sammenhengende prosess. Gjennom trening, diskusjon, teori og tilbakemelding tar vi deg med hele veien gjen-nom salgs- og forhandlings-prosessen.

Tomler opp

Oppover er en bedrift som fokuserer på kommunikasjon mellom mennesker

Ansikter
  • Internt
  • Eksternt
  • Strategisk

Gjennom god kommunikasjon innen de 3 områdene sikrer vi oss et godt grunnlag for utvikling og vekst. Det oppnås positiv synergi mellom medarbeidere, og kundene opplever godt salg og god markeds kommunikasjon. Det blir også enklere å ta korrekte strategiske valg.

For mer informasjon om de ulike produktene, se produkter.

Personlig utvikling:

Øk din selvinnsikt gjennom bevisstgjøring av dine talenter og sterke sider

 

Forstå andre bedre:

Øk dine kunnskaper om andres personlighetstyper og få en klarere og mer direkte kommunikasjon

 

Oppnå Synergi:

Sett positive fortegn ved forskjeller slik at ulikheter kan utnyttes bedre og mer konstruktivt

Tlf: 934 62 003 |
Copyright 20©09 Oppover | Design og layout: Kitsch Design | Valid xhtml / CSS